Het 5 hectare grote park rond Chateau Coulon Laurensac is waar een paradijs voor vogels. Vogelliefhebbers hebben de volgende vogels bij ons gespot:

 • Blauwe reiger
 • Boerenzwaluw
 • Boomklever
 • Boomkruiper
 • Bosuil
 • Cetti’s zanger
 • Distelvink/putter
 • Ekster
 • Europese kanarie
 • Gierzwaluw
 • Grasmus
 • Grauwe vliegenvanger
 • Groene specht
 • Groenling
 • Grote bonte specht
 • Hop
 • Houtduif
 • Huismus
 • Kleine bonte specht
 • Kleine karakiet, (zit in het riet aan de Garonne)
 • Koekoek
 • Koolmees
 • Merel
 • Nachtegaal
 • Ooievaar
 • Pimpelmees
 • Roodborstje
 • Sperwer
 • Spreeuw
 • Staartmees
 • Steenuil
 • Tjiftjaf
 • Turkse tortel
 • Vink
 • Vlaamse gaai
 • Vuurgoudhaan
 • Wielewaal
 • Winterkoning
 • Zanglijster
 • Zwarte kraai
 • Zwarte roodstaart
 • Zwarte wouw
 • Zwartkop